Rytmy - uwolnienie świadomości część 6


Producent
DostępnośćDostępny
ilość:

Cena 25,00 PLN

Opis produktu

Przywiązujemy się do otaczającego świata poprzez świadomość i uczucia. Ludzka logika jest materialna, przedmiotowa, związana z oceną sytuacji. Świadomość ciągle próbuje przewodzić, kontrolować wszystko, co się dzieje. Boska logika jest związana z duszą i aby dusza odżyła, trzeba zatrzymać świadomość, nauczyć się dystansować od przywiązań, od stałej kontroli sytuacji, polegać na Boskiej woli, a nie na własnym Ego. „Rytmy uwolnienia świadomości” mają na celu pomoc w dystansowaniu się od myśli i przywiązań. Nasze uczucia są wyższą świadomością. Miłość rodzi uczucia, które z kolei rodzą myśli. Aby poczuć miłość, trzeba zestroić się z Boskimi rytmami, zatrzymać nawykową gonitwę myśli. Zewnętrzna świadomość powinna zasnąć, a dusza obudzić się. „Rytmy” pomagają zainicjować ten proces.